Извозване на строителни отпадъци

Извозване на строителни отпадъци

В услугата извозване на строителни отпадъци ние предлагаме почистване на обекта и събиране на отпадъците в наши чували. Услугата извозване предлагаме само за София град и София област. Извозването на строителни отпадъци се извършва със 100% собствен транспорт – камион и контейнери специално предназначени за всякакъв вид отпадъци. Разтоварването на извозените строителни отпадъци се извършва само на позволените за целта места от община София. Вие можете да наемете наш транспорт или контейнер за различни цели.
Пренасяне и разтоварване на инертни материали като чакъл, пясък и др. Също така за отпадъци от разбит фаянс и теракот, боклуци от бетон, тухли, керемиди и др. Цените на извършваните услуги за извозване са посочени по-долу като те могат да варират според обема на работа при пренос и товарене, както и от отдалечеността на обекта от депото, където ще бъдат извозени строителните отпадъци. С нас, razbivachi.com ще си спестите много ядове и труд за да се отървете завинаги от вашите отпадъци и остатъчни след ремонта, строителни материали.